Vizija i misija

06-Oct-2014

VIZIJA

Moćan, organizovan, izvozno orjentisan metalski sektor Srbije čija je konkurentnost na globalnom tržištu zasnovana na vrhunskom kvalitetu proizvoda, svetskim standardima, inovativom znanju, visokim tehnologijama, ekološki čistoj i održivoj proizvodnji.


MISIJA

Stvaramo uslove za efektivno i efikasno poslovanje svakog člana Vojovidina Metal Cluster-a kroz povezivanje i zajedničko delovanje preduzeća, organa uprave i naučno-istraživačkih i inovativnih institucija.

Doprinosimo povećavanju konkurentnosti metalskog sektora kroz podršku članovima, putem transfera znanja, podizanja inovativnih potencijala i poboljšavanja njihove internacionalizacije.
 

Razvijamo poslovnu infrastrukturu klastera ka organizovanoj, sistematskoj, visoko profesionalnoj i snažnoj podršci kompanijama metalskog sektora u unapređivanju konkurentnosti na globalnom tržištu, obezbeđenju vidljivosti i čvrstog regionalnog povezivanja.

Promoteri smo pozitivnog imidža metaske industrije i njene vidljivosti.

AddThis Social Bookmark Button