Projektni centar

25-Apr-2012

CILJ

Radi obezbeđenja podrške MSP u metalskom sektoru u procesu pristupa EU programima, VMC je uz podršku EU i GIZ formirao „Centar za razvojne projekte“ – Projektni centar kao interne ali samoodržive uslužne jedinice sa kompetencijama i kapacitetima za uspešno apliciranje za EU fondove i ostale programe razvojne pomoći. 

AddThis Social Bookmark Button