Prezentacija VMC-a u Evropskoj Projektnoj asocijaciji

13-Nov-2014

Evropska Akademija za edukaciju i socijalna istraživanja u partnerstvu sa Evropskom Projektnom asocijacijom (EPA) je organizovala 6-dnevni kurs na temu Evropski projekti od A do Ž!
Kurs obuhvata: Kako tražiti i pronaći adekvatan izvor finansiranja za projektnu ideju; Definisanje budžeta; Sve što treba da znate o povećanju vidljivosti projekta, aktivnosti i rezultata; Kako uraditi uspešnu evaluaciju projekta i EPA Brokerage.

Šesti dan je bio rezervisan za prezentacije uspešnih projekata. Govornici su bili: Patricia Rodríguez, Business Developer, Communication Package, Juan Manuel Revuelta, Director General, Finnovaregio Fundation, Dino Elezovic, Official Representative of Kanton Sarajevo in Brussels, Milica Jovicic, Assistant to cluster manager, Vojvodina Metal Cluster, Jaime Lloret Mauri, Associate Professor, Polytechnic University of Valencia - Internet Technical Committee Chair (IEEE Communications Society & Internet Society), Vendulka Raymova, Director and chief executive, Bohemia EU Planners Ltd, Maria Laura Trifiletti, Advisor EU funding - Arietti & Partners.

AddThis Social Bookmark Button