Inno Buddy

25-Jun-2014

U petak 28.03.2014. godine u okviru realizacije projekta Inno Buddy koji  sprovodi Vojvodina Metal Cluster, uz finansijsku podršku USAID-a održan sastanak između članica VMC-a i g-dina Alexa Reut-a, konsultanta kojeg je angažovao USAID projekat održivog lokalnog razvoja.

 

Naime, u prethodnom periodu g-din Alex Reut je sa saradnicima iz VMC-a obišao nekolicinu preduzeća članova klastera. Zadatak g-dina Reut-a je bio da upozna proizvodne procese preduzeća, njihove kapacitete za razvoj ali i da identifikuje prepreke koje otežavaju članicama VMC-a da se šire i izlaze na nova tržišta.

Prisutnima na sastanku g-din Reut je predstavio svoje preporuke u vezi sa tim kako da firme - članice poboljšaju produktivnost, prošire svoje poslovanje i osvoje nova, kako domaća tako i inostrana tržišta.

Sastanku su pored predstavnika članica VMC-a i USAID-a prisustvovali i direktor USAID-ovog projekta održivog razvoja g-din Hauard Oukman i g-đa Suzan Kutor direktor USAID-ove kancelarije za ekonomski razvoj.

AddThis Social Bookmark Button