TIM – KIKINDA d.o.o.


 • Gen. Milutinovića 14
 • Kikinda
 • Srbija
 • +381 23 0435 227
 • +381 23 0439 294
 • timkikinda@open.telekom.rs

“TIM - KIKINDA” d.o.o je privatna firma osnovana 1990. god.

Delatnost firme je:

 • PROJEKTOVANJE, IZRADA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD industrijskih sistema u oblasti proizvodnje gradjevinskog materijala
 • projektovanje novih linija za proizvodnju cigle i crepa
 • rekonstrukcija postojećh proizvodnih kapaciteta
 • proizvodnja opreme za ciglarsku industriju
 • uredjaji za sečnje ( tipa rezać sto ili multirez –harfa)
 • automatika za manipulaciju sa sirovim proizvodima sa unošnjem u sušre
 • automatika za manipulciju sa suvim proizvodima od sušre do peć
 • automatske mašne za slaganje suvih proizvoda na vagone peć (roboti i robotizovani manipulatori)
 • automatske linije za skidanje pečnih proizvoda sa vagona peć (roboti)
 • automatske linije za paletizaciju i pakovanje gotovih proizvoda
 • sandučste dodavač, komorne i tunelske sušre

PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJA MOTAŽ I PUŠANJE U RAD:

Linija za paletizaciju i pakovanje, transportera, sušra, mešona stoče hrane i sva ostala tehnološa mešnja sa odmeravanjem od malih količna do 60 t, svinjogojskih i govedarskih farmi, semenskih centara, skladiša za povrtarske proizvode (krompir,luk i dr.) Ostale delatnosti: Inžnjering poslovi, automatizacija proizvodnih linija uz primenu industrijskih račnara - PLC-a, trgovina gradjevinskim materijalom

Povezani članci

 • 3. sednica UO VMC

  U utorak 20.decembra 2011. godine sa početkom u 12 časova održaće se 3. redovna sednica UO VMC. Sedn... detaljnije