Ciljevi

06-Oct-2014

CILJEVI

1. Doprineti održivom zapošljavanju u Srbiji kroz promociju javno-privatnog partnerstva, povećanje konkurentnosti i podizanje izvoznih performansi kompanija u metalskom kompleksu.

2. Povećati konkurentnost MSP metalskog sektora, kroz unapređenje institucionalnih kapaciteta klastera, u pružanju usluga u oblasti tehnoloških inovacija, sertifikacije kvaliteta i proizvoda, obuka zaposlenih, kao i u marketingu/internacionalizaciji i usvajanju EU standarda.

3. Razviti Klaster centre izvrsnosti koji će u sebi objedinjavati interdisciplinarna znanja i obezbediti održivost koncepta putem edukacija i obuka univerzitetskog osoblja i predstavnika institucija u skladu sa potrebama privrede, studenata i zaposlenih u preduzećima u pogledu zajedničkog delovanja i razvoja i kroz poboljšanje postojećih nastavnih planova i programa praktično usmerenim znanjima prema privredi.

4. Pružiti podršku i biti partner Vladi Republike Srbije i Vladi AP Vojvodine u razvoju i sprovođenju efektivnih mehanizama i instrumenata podrške, usmerenih ka povećanju zaposlenosti i unapređenju konkurentnosti MSP metalskog sektora kroz razvoj klastera i promociju izvoza.
AddThis Social Bookmark Button