Forgot password? | Register

Dogadjaji - Održana Prva Skupština VMC-a

01-Mar-2012

U Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine održana je Prva redovna Skupština Vojvodina Metal Clustera. Skupštini su pored osnivača i članova klastera, prisustvovali i predstavnici Vlade AP Vojvodine kao i  brojni gosti, predstavnici institucija podrške, Univerziteta i drugih klastera.

U prvom delu Skupštine, prisutnima su se obratili Pokrajinski sekretar za privredu, G-din Ištvan Pastor, Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, G-din Tomislav Stantić i Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, G-din Miroslav Vasin.

Pokrajinski sekretar za privredu, G-din Ištvan Pastor je istakao da je znacaj klastera u tome sto predstavlja organizaciju onih koji su spremni i sposobni za život. Da je u pitanju organizacija onih koji imaju ambiciju u odnosu na sadašnjicu i sutrašnjicu. Takođe je istakao svoje mišljenje da je zadatak svake Vlade, pa tako i Pokrajinske Vlade i Sekratarijata za privredu da podrže one koji su spremni i sposobni za tržišnu utakmicu i život. 

Kako su strateške smernice razvoja Vojvodina Metal Clustera obrazovanje i usavršavanje kadrova, investicije i ulaganja u razvoj metalskog kompleksa, zatim međunarodna saradnja i projekti, saradnja sa ostalim granama privrede, predstavnici Vojvodina Metal Clustera su na Skupštini potpisali memorandume sa predstavnicima sledećih institucija:

Fonda za podršku investicija u Vojvodini - VIP fond;

Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, kao značajnim projektom PS za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova;

  • Fonda "Evropski poslovi" APV
  • Klastera vazduhoplovne industrije - UVIS
  • BSC Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju
  • U budućnosti je planirano potpisivanje memoranduma sa još 30-ak različitih institucija.

Nakon redovnog rada Skupštine, članovima klastera i gostima, prezentovane su aktuelne podrške Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Evropske mreže preduzetnika.

Back to events

AddThis Social Bookmark Button