Forgot password? | Register

TIM – KIKINDA d.o.o.


  • Gen. Milutinovića 14
  • Kikinda
  • +381 23 0435 227
  • +381 23 0439 294

“TIM - KIKINDA” d.o.o je privatna fi rma osnovana 1990. god. Delatnost fi rme je:
PROJEKTOVANJE, IZRADA, MONTAŽ I PUŠANJE U RAD industrijskih sistema u oblasti
proizvodnje gradjevinskog materijala

•projektovanje novih linija za proizvodnju cigle i crepa
•rekonstrukcija postojećh proizvodnih kapaciteta
•proizvodnja opreme za ciglarsku industriju
•uredjaji za sečnje ( tipa rezać sto ili multirez –harfa)
•automatika za manipulaciju sa sirovim proizvodima sa unošnjem u sušre
•automatika za manipulciju sa suvim proizvodima od sušre do peć
•automatske mašne za slaganje suvih proizvoda na vagone peć (roboti i robotizovani
manipulatori)
•automatske linije za skidanje pečnih proizvoda sa vagona peć (roboti)
•automatske linije za paletizaciju i pakovanje gotovih proizvoda
•sandučste dodavač, komorne i tunelske sušre

PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJA MOTAŽ I PUŠANJE U RAD:
linija za paletizaciju i pakovanje, transportera, sušra, mešona stoče hrane i sva ostala
tehnološa mešnja sa odmeravanjem od malih količna do 60 t, svinjogojskih i govedarskih
farmi, semenskih centara, skladiša za povrtarske proizvode (krompir,luk i dr.) Ostale delatnosti:
Inžnjering poslovi, automatizacija proizvodnih linija uz primenu industrijskih račnara - PLC-a,
trgovina gradjevinskim materijalom

Related articles

  • 4. SEDNICA UO VMC

    Danas, 30.01.2012. godine u Temerinu održana je 4. redovna sednica UO Vojvodina Metal Cluster. Na se... read more