Forgot password? | Register

CASTING TRADE


  • Ivana Kosančića 19, Novi Sad
  • NOVI SAD - INĐIJA
  • +381 63 565693
  • +381 21 843-404

Casting trade je mlada fi rma nastala sa namerom da bude jedan od najznačajnijih proizvođača
elemenata za izgradnju i održavanje vodovodne mreže.
Proizvodnja je razvijena u 2 osnovna pravca:

1. Elementi vodovodnih sistema i
2. Sistemi daljinskog grejanja
Većina proizvoda nastala je otklanjanjem do tada nerešivih problema za ostale proizvođače.
U saradnji sa kupcem ugrađuju se razna poboljšanja - inovacije. Tehnološki proces, kao tajna
poslovnog uspeha, baziran je na sopstvenom znanju i resursima i prilagođen postojećem
mašinskom parku pomoćnim uređajima, alatima i merno-regulacionoj opremi.
Na putu stalnog razvoja Casting trade je do sada na tržište izbacio veliki broj različitih
proizvoda. Od elemenata vodovodnih sistema zastupljeno je osam grupa armatura:

1. Povratni ventili
2. Leptirasti zatvarači
3. Vazdušni ventili
4. Hidranti
5. Usisne korpe
6. Dilatacioni kompenzatori
7. Elementi za spajanje.......prirubnicke veze
8. Kućni priključci

Company Details

  • False

References

Quality Certificates

R&D Capacity and Capability

Related articles